Založ si blog

Nezamestnanosť – postrach obyčajných ľudí

Keď počúvate správy o stave republiky, likvidácii hospodárstva, ohrozenom zdravotníctve, nefunkčnom súdnictve… pocitoch ľudí, ktorí prišli o zamestnanie, negatívnych skúsenostiach pri hľadaní ďalšieho, vám nabehne husia koža a chcete sa rýchlo zbaviť  pochmúrnych myšlienok.

Do rúk sa mi dostal Pracovný preukaz z čias Československej republiky: Bol vydaný 16. mája 1947. Patrí nebohému JŠ, dedkovi mojej kamarátky, ktorý sa narodil v roku 1897. Jeho čítanie mi čarilo úsmev na tvári a vzbudzovalo rešpekt.

Preukaz zelenej farby v tvrdých doskách s plateným obalom na vrchu je starší ako ja, celé obdobie svojej životnosti bol v dobrých rukách. Na každej strane znak Československej republiky, v spodnej časti označenie Pracovný preukaz. 32 strán pevne zošitých vydrží ďalšiu éru dedičstva.

Sedliacky rozum obyčajných ľudí bol zábezpekou dobre fungujúceho právneho a správneho systému. Posúďte sami.

 

S úctou a zvedavosťou otváram. Na prvej strane stojí napísané.

 

Číslo  9700820701

Skupina a druh povolania: 16a

PRACOVNÝ PREUKAZ

(Zákon zo dňa 12. februára 1946, čís. 29 Sb.)

 

1 Priezvisko (u žien aj rodné meno). Pre zachovanie diskrétnosti neuvádzam.

2 Meno (krstné)

3 Deň, mesiac a rok narodenia

4 Miesto narodenia (polit. okres)

5 Štátna príslušnosť

6 Národnosť

 

Str. 2 a 3 sú označené Len pre úradné záznamy

 

7 Rodinný stav

8 Rok narodenia neplnoletých detí

9 Presná adresa bytu (zmeny ihneď hlásiť)

10 Prezenčná vojenská služba od…………. do………….. /

Prepustený v hodnosti

11 Vyznamenaný(á) v národnej súťaži vo výstavbe republiky

 

Str. 4 a 5 Len pre úradné záznamy

Výcvik k povolaniu

a)      Školské vzdelanie

b)      Vyučený(á) od………….. do…………//ako…………………

c)      Podnik,  v ktorom sa vyučil(a) meno//miesto

d)     Odborné skúšky a výcvik

e) Odborné znalosti

 

Pracovný preukaz vydaný dňa 16. mája 1947

 

…………………………………………………

Okrúhla pečiatka okres. úradu práce

 

 

…………

Podpis

 

………………………………………………….

Podpis majiteľ pracovného preukazu

 

Str. 6 a 7

Deň vstupu do zamestnania

Meno a adresa zamestnávateľa, druh závodu (pečiatka fy a podpis)

Potvrdenie závodnej rady (dôverníka)

 

Prvý zápis bol vykonaný 4. 3. 1946 Slovenské elektrárne Žilina

Posledný zápis vykonaný 1. 9. 1948 Stavby gumárenských podnikov fy. Matador v Púchove n/V. Stavbu prevádza: Baťa, národný podnik Baťovany stavebné oddelenie

 

Mám úctu k systému, ktorý vychoval tohto starčeka. Mám úctu k systému, ktorý vychoval mojich rodičov. Mám úctu k tým, ktorí toto dedičstvo zachovali. Čítajte ďalej, toto stalo na posledných dvoch stranách preukazu práce. Vyznačený text mňa veľmi zaujal.

 

Poučenie pre majiteľa pracovného preukazu a zamestnávateľa.

 

Pracovný preukaz je verejnou listinou, ktorému sa pracujúcemu potvrdzuje jeho vzdelanie, vyučenie, zvláštne znalosti, schopnosti a iné osobné vlastnosti, dôležité pre výkon zamestnania; bez pracovného preukazu nie je možné nastúpiť zamestnanie. Pracovný preukaz je súčasne dokladom pre účely sociálneho poistenia, takže bez neho je sťažené uplatňovanie nároku z tohto poistenia.

Je teda v záujme každého majiteľa pracovného preukazu, aby ho na požiadanie predložil okresnému úradu ochrany práce, všetkým úradom, súdom, nositeľom sociálneho poistenia a zamestnávateľom. Zamestnávateľ nie je však oprávnený pracovný preukaz zadržovať.

Vzhľadom k významu pracovného preukazu, je bezpodmienečne nutné, aby jeho strata alebo zničenie bolo ihneď hlásené okresnému úradu ochrany práce, ktorý vyhotoví pracovný preukaz náhradný. Vyhotovenie pracovného preukazu náhradného podlieha dávke za úradný úkon vo veciach správnych.

Zamestnávateľ zapisuje do pracovného preukazu deň vstupu zamestnanca do zamestnania, údaje o druhu závodu a deň skončenia zamestnania (strana 6 – 27 pracovného preukazu). Jeho zápisy potvrdzuje závodná rada alebo dôverník. Nesprávny alebo neúplný zápis zamestnávateľa musí byť zamestnávateľom ihneď po zistení opravený, doplnený a potvrdený závodnou radou alebo dôverníkom tak, aby bolo zrejmé, ako znel pôvodný zápis. Tak isto prevádza zápisy podnikateľ domácej práce v pracovnom preukaze domáckeho robotníka, domáckeho živnostníka a sprostredkovateľa domácej práce a hlava rodiny v pracovnom preukaze spolupracujúceho rodinného príslušníka.

Zápisy, prípadne opravy alebo doplňky na str. 1 – 5 a na strane 28 – 30 pracovného preukazu, smie prevádzať len úrad.

Pred vstupom do nového zamestnania je majiteľ pracovného preukazu povinný hlásiť sa na okresnom úrade ochrany práce, ktorý mu vydá tlačivo prihlášky k nemocenskému poisteniu, ak nemá námietok proti uzavretiu tohto pracovného pomeru.

Konanie alebo opomenutie proti tomuto predpisu sa trestá pokutami alebo väzením alebo oboma trestami súčasne.

Väzením (zatvorením) do šiestich mesiacov a pokutou do 50.000 Kčs alebo jedným z týchto trestov bude potrestaný správnymi úradmi na návrh okresného úradu ochrany práce, kto:

  1. použije pracovný preukaz vydaný pre inú osobu,
  2. poskytne inému k použitiu svoj pracovný preukaz,
  3. dá si vystaviť alebo inak si opatrí niekoľko pracovných preukazov,
  4. úmyselne zničí svoj pracovný preukaz alebo niekoho iného.

Väzením (zatvorením) do šiestich týždňov alebo pokutou do 20.000 Kčs bude potrestaný správnymi úradmi na návrh okresného úradu ochrany práce, kto úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti:

  1. učiní nesprávne alebo neúplné údaje o svojej osobe alebo povolaní pre vyhotovenie alebo doplnenie pracovného preukazu,
  2. uvedie alebo potvrdí nesprávne alebo neúplné údaje o trvaní zamestnania v pracovnom preukaze svojho zamestnanca,
  3. opatrí pracovný preukaz poznámkami mimo zápisu o zamestnaní a dobe trvania,
  4. zadržuje pracovný preukaz.

Väzením do jedného roku a pokutou do 100.000 Kčs alebo oboma trestami bude potrestaný, kto:

  1. bez predchádzajúceho súhlasu okres. Úradu ochrany práce zamestnáva osobu povinnú mať pracovný preukaz,
  2. nehlási okamžite okresnému úradu ochrany práce skončenie svojho zamestnania.

 

Pri písomnom styku s úradmi ochrany práce a nositeľmi sociálneho (nemocenského) poistenia uveďte vždy všetky údaje s prvej stránky pracovného preukazu, hlavne meno a priezvisko, dáta narodenia, tiež číslo pracovného preukazu, skupinu povolania a okresný úrad ochrany práce, ktorý pracovný preukaz vydal.

 

Z toho mi vyplýva jediné. Neprehľadnosť a zložitosť systému dnešnej doby vedie k  znehodnocovaniu a neváženiu si všetkého, čo tu bolo. Možno je načase oprášiť zdravé princípy minulosti?

Neviem ako vám, ale mne sa veľmi zapáčil Úrad ochrany práce a jeho činnosť si viem veľmi dobre predstaviť aj v 21. storočí.

 

 

Realita dneška

21.02.2015

Referendová sopka

04.02.2015

Viem si predstaviť, ako bude vyzerať nedeľa 8. februára u nás doma. Pokojná, pohodová, s predlženým spánkom možno aj do deviatej... , jednoducho taká zavidenia hodná. Biela bude aj naďalej viac »

Pastiersky list. Posolstvo prvé.

26.01.2015

Téma 1. kvartálu roku 2015 nenechala suchou a neznalou jedinú domácnosť, jedinú osadu, jediný dialóg dvoch známych či priateľov, jediného blogera či novinára. Referendum. Áno, referendum, viac »

hypermarket, pokladňa, obchod

Reťazce budú platiť osobitný odvod, parlament prelomil prezidentov nesúhlas

13.12.2018 13:04

Veľké obchodné reťazce budú platiť osobitný odvod. Parlament opätovne schválil prezidentom vrátený zákon.

ministerstvo zahranicnych veci,hlboka 2,MZV

VIDEO: Kyberútok vyšetruje vojenská tajná služba

13.12.2018 13:00

Podľa informácií Pravdy mal byť začiatkom novembra cieľom útokov aj úrad vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer).

Ján Mrva

Bývalý starosta Vajnôr Mrva povolil spornú výstavbu potravín

13.12.2018 12:48

Urobil tak 6. decembra, dva dni pred konaním miestnych referend, z ktorých jedno sa týkalo práve stavby obchodu.

zľava, výpredaj, sale, online nakupovanie, nákupný košík, internetový obchod, e-shop, internet, kreditka, platba

Spotreba Slovákov je 76 % priemeru EÚ

13.12.2018 12:47

Slovensko bolo v roku 2017 podľa skutočnej individuálnej spotreby v skupine s Maltou, Slovinskom, Gréckom, Poľskom a Estónskom.

prorok

Postrehy zo života, ktoré rozplačú..., potešia..., poučia... ak aspoň jednému vyčarím úsmev na tvári, ak aspoň jedného poteším, ak aspoň jedného poučím, budem šťastná. Som tu pre vás... jedná z vás. ...viem sa rýchlo nadchnúť, viem sa rýchlo rozhodnúť, viem sa rýchlo a nahlas rozhnevať... to som ja

Štatistiky blogu

Počet článkov: 69
Celková čítanosť: 155668x
Priemerná čítanosť článkov: 2256x

Autor blogu